پرسشهاي متداول :

سوال 1- چگونه به مشتركين در خصوص مراكزي كه بر اثر خسارت كابل و يا كابل برگردان دچار اختلال شده اند پاسخگويي مي شود ؟

جواب :  اگر مورد روي بورد ثبت نشده باشد ( مواردي كه با مراكز هماهنگ نشده باشد ) طي هماهنگي با قسمت فني به مشترك پاسخ داده مي شود .

 

 سوال 2- در چه حالتي بعد از شماره گيري پيغام شماره مورد نظر در شبكه موجود نمي باشد پخش

مي شود ؟

جواب :در اين حالت يا مشترك اشتباه شماره گيري كرده و يا مشكل از دستگاه تلفن مي باشد . 

 

سوال 3- سرويس IN  شامل چه سرويس هايي مي باشد ؟

جواب :مكالمه اعتباري مكالمه رايگان شبكه خصوصي مجازي شماره اختصاصي شماره فراگير مشاوره تلفني رأي گيري تلفني

 

 سوال 4- سرويس انتقال و انتظار مكالمه چيست و مشترك براي داشتن بايد به چه صورت عمل كند ؟

جواب :انتقال مكالمه به دو صورت انجام مي شود :

      الف انتقال تماس از تلفن مشغول به خط يا خطوط ديگر

        ب - انتقال همه تماس ها به يك خط                              

      انتظار مكالمه به مشترك اين امكان را ميدهد تا به طور همزمان با دو مشترك ارتباط برقرار

     كند، در هنگام تماس مكالمه اول در صورت تماس مشترك دوم تلفن بوق اشغال نمي زند و

      مشترك مي تواند مخاطب مورد نظر خود را انتخاب نمايد . مشترك مي تواند با در دست

      داشتن مدارك شناسايي و آخرين قبض پرداختي به مركز مربوطه مراجعه و با تكميل فرم

     مخصوص اين سرويس ها را درخواست نمايد . ( با توجه به امكانات مركز )

 

 سوال 6- شماره هاي 7 رقمي با چه تغييري 8 رقمي مي شوند ؟

 

جواب :با تكرار رقم اول شماره اين كار انجام مي شود .

 

 سوال 7- آيا امكان تغيير نام در فيش ثبت نام تلفن ثابت وجود دارد ؟

جواب :در صورتي كه آدرس اوليه تغيير نكند اين امر امكان پذير است . ولي تغيير آدرس در فيش ممنوع است .

 

 سوال 8-صاحب فيش تلفن براي تغيير نشاني چه اقدامي بايد انجام دهد ؟

جواب :هرگونه تغيير مكان تلفن در محدوده ي يك مركز به شرط انقضاء حداقل يك دوره از دائري فيش يا آخرين تغيير مكان تلفن مورد نظر و با تكميل فرم بررسي امكانات و وجود امكانات فني بلا مانع است . در صورت داشتن شرايط فوق مشترك مي تواند با آخرين قبض پرداختي به مركز مربوطه مراجعه نمايد .

 

 سوال 9-تغيير نام مالك به چه صورت انجام مي شود ؟

جواب :هر گونه تغيير نام مالك به شرط انقضاء يك دوره از تاريخ دائري فيش يا آخرين تغيير نام تلفن مورد نظر پس از اخذ استعلام و ارائه تعهد به شركت مخابرات ايران بلا مانع است و مالك مي تواند با آخرين قبض پرداختي جهت اخذ مجوز تغيير نام به مركز مربوطه مراجعه نمايند .

 

 سوال 10-چگونه مي توان درخواست قطع موقت كرد ؟

جواب :مالك مي تواند با همراه داشتن آخرين قبض پرداختي و مدارك شناسايي به واحد امور مشتركين مستقر در مركز مربوطه مراجعه و درخواست قطع موقت نمايد .

 

 سوال 11- در صورت پايان مهلت پرداخت قبض آيا مي توان قبض را پرداخت كرد ؟

جواب :بله . لازم است مشترك پس از مراجعه به واحد آبونمان و ممهور كردن قبض به پرداخت آن اقدام و رسيد پرداختي را به واحد آبونمان مركز مربوطه تحويل تا در قبض بعدي به عنوان بدهي پيشين منظور نشود .

 

 سوال 12-متقاضيان جهت اشتراك و دريافت تلفن ثابت چه اقدامي بايد انجام دهند ؟

جواب :قبول تقاضاي واگذاري فيش بر اساس برنامه توسعه و تأسيس مراكز تلفن وبا تكميل كارت اشتراك توسط متقاضي به هر تعداد و با پرداخت وجه وجوه متعلقه بلا مانع است .

 

 سوال 13-براي رفع خرابي تلفن چه كار بايد كرد ؟

جواب :مشتركين مي توانند پس از حصول اطمينان از سالم بودن دستگاه تلفن و سيم كشي داخل ساختمان و كنترل خط يا ترمينال و پريز نصب شده در محل ورود سيم كشي داخل ساختمان با گرفتن شماره 17 خرابي را به مركز تلفن اطلاع دهند .

 

 سوال 14- آيا مي توان ريز مكالمات بين شهري تلفن هاي شهري را از مخابرات دريافت كرد ؟

جواب :مالك مي تواند با همراه داشتن مدرك شناسايي و ارائه آخرين قبض پرداختي به مركز مربوطه مراجعه و ريز مكالمات خود را دريافت كند .

 

 سوال 15- در صورت شكايت نسبت به ريز صورتحساب (مكالمات شهري ، بين شهري و بين الملل ) مشترك چگونه مي تواند اعتراض كند ؟

جواب :مشترك بايد به مركز مربوطه مراجعه و با پر كردن فرم مخصوص نوع اعتراض خود را مشخص كند سپس كليه اقدامات و بررسي هاي لازم توسط مركزانجام و پاسخ داده مي شود . گاهي در صورت لزوم سوابق جهت اخذ تصميم به كميسيون رسيدگي به شكايات ارسال مي گردد

 

 سوال 16-براي كشف مزاحم تلفني چه اقدامي بايد انجام داد ؟

جواب :مالك مي تواند با ارائه كارت شناسايي و آخرين قبض پرداختي به مركز مربوطه يا دفتر بازرسي  شركت مخابرات استان هرمزگان مراجعه نمايند .

 

 سوال 17- تغيير شماره تلفن در چه شرايطي براي مشتركي كه دائماً گرفتار مزاحم تلفني است انجام مي شود ؟

جواب :چنانچه براي مشتركي 3 مورد كشف مزاحمت انجام و به قطع تلفن مزاحمين اقدام شده باشد و همچنان مزاحمت ادامه داشته باشد با درخواست مشترك اين امر صورت مي پذيرد .

 

سوال18-  سرويس مكالمه  چند نفره ( كنفرانس ) چيست   و  نحوه درخواست آن به چه  صورت ميباشد ؟

جواب :مشترك با استفاده از اين سرويس مي تواند به طور همزمان با چهار مشترك ديگر مكالمه نمايد . مالك براي درخواست اين سرويس با همراه داشتن مدارك شناسايي و آخرين قبض پرداختي (در صورت وجود امكانات ) به مركز مربوطه مراجعه نمايد .

سوال 19:جهت دريافت ريز مكالمات تلفن ثابت چگونه بايد اقدام شود؟

پاسخ مقام مسئول:پاسخ مالك يا استفاده كننده قانوني تلفن ؛ با ارائه كارت شناسائي و آخرين قبض پرداختي ؛ با مراجعه به مركز تلفن مربوطه مي تواند ريزمكالمات بين شهري و بين الملي تلفن خود را به طور رايگان دريافت كند.درصورت اعتراض به ريز مكالمات با مدارك ذكر شده ؛فرم اعتراض را از پاسخگوي مربوط دريافت و تكميل فرماييد كه پس از بررسي؛پاسخ شما به نشاني داده شده ارسال خواهد شد.و نیز مشترك مي تواند با ارائه ء مدارک لازم به دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به تغییر نام تلفن ثابت اقدام نمایند.

 

 سوال 20: نحوه بهره گيري از شبكه اينترنت چگونه مي باشد؟

پاسخ مقام مسئول: از خط تلفن معمولي ؛ مي توانيد براي شبكه اينترنت استفاده كنيد و در زمان استفاده تلفن شما اشغال خواهد بود؛ اين ارتباط داخلي محسوب و هزينه شهري ؛ (طبق تعرفه ذيل )محاسبه  ميشود.

ازساعت 8 الي 13 هر 4-134 ثانيه 7-44 ريال

از ساعت 13 الي 21 هر2-160 ثانيه 7-44 ريال

از ساعت 21 الي 8 و ايام تعطيل هر 192 ثانيه 7-44 ريال

 

 سوال21: تلفن ثابت چه سرويس هائي در اختيار مشتركين قرار مي دهد؟

پاسخ مقام مسئول:   

                        1-كنتورخانگي

                        2-بيدارباش

                        3-شماره گيري سريع

                        4-انتظار مكالمه

                        5-انتقال از خط اشغال به خط ديگر

                        6-انتقال مكالمه

                        7-كنفرانس 

 

سوال 22: نحوه كشف مزاحمان تلفن ثابت به چه صورت است؟

-حضور مالك يا استفاده كننده ي قانوني تلفن ؛باارائه ي مدرك شناسايي

-ارايه آخرين قبض پرداختي

-تكميل فرم درخواست

سوال 23:براي دريافت قبض المثني چه اقداماتي انجام مي گيرد؟

پاسخ مقام مسئول: مالك يا وكيل قانوني تلفن ثابت بامراجعه به مركزتلفن مربوطه و بدون پرداخت هيچ وجهي مي تواند قبض المثني دريافت كند.

سوال 24:نحوه ي ثبت نام و واگذاري تلفن ثابت چگونه است؟

پاسخ مقام مسئول : متقاضي ؛با مراجعه به مركز تلفن مربوطه  وارائه مدارك زير مي تواند ثبت نام كند:

-          شناسنامه ي متقاضي ؛با تصوير آن.

-          پرداخت وديعه به مبلغ و به شماره حسابي كه به وي اعلام مي شود .

-          تكميل كارت اشتراك

سوال 25: رفع نقص قبوض تلفن ثابت از چه طريقي انجام مي پذيرد ؟

پاسخ مقام مسئول :درصورت مشاهده ي نقص تلفن ثابت ؛مالك يا وكيل با شناسنامه و آخرين قبض پرداختي با مراجعه به مركز تلفن مربوطه بدون پرداخت وجهي مي تواند نشاني كامل و صحيح خود را ارائه كند ؛ تا پس از بررسي هاي لازم به آن اقدام شود.  

 

سوال26 - ويژگي‌هاي فني دستگاه‌هاي تلفن معمولي و بي‌سيم چيست؟

الف)دستگاه‌هاي تلفن معمولي:براي استفاده از خط تلفن ثابت و برخورداري از همه امكانات فني شبكه,بهتر است از دستگاه‌هاي تلفني كه داراي وضعيت«پالس»و «تن»و كليد تبديل است,استفاده كنيد.اگر براي استفاده از خط تلفن خود,به دليل اختلال احتمالي,دچار مشكل شديد,قبل از هر اقدامي بايد از سالم بودن دستگاه تلفن مطمئن شويد.جهت بهره‌برداري و استفاده از سرويس نمايشگر با توجه به تنوع سوئيچ‌هاي منصوبه توصيه مي‌گردد از دستگاه‌ تلفنهايي كه مجهز به سيستم نمايشگر دوالDual بوده و قابليت دريافت سيگنالها به صورت FSK و DTMF را مي‌باشند,استفاده نماييد.

ب)دستگاه تلفن بي‌سيم: با توجه به مشكلات استفاده از دستگاه‌هاي بي‌سيم نظير ايجاد تداخل در مكالمات,امكان سوء استفاده از خطوط ديگر و امكان شنود و استراق سمع و ... بهتر است از گوشي‌هاي معمولي استفاده شود.

درصورت استفاده از دستگاه‌هاي تلفن بي‌سيم,تبعات ناشي از آن بعهده مشترك خواهد بود.

 

سوال 27 - چگونه مي‌توان مزاحمت تلفني را شناسايي كرد؟

صاحب امتياز هر خط تلفن,از نظر قانون مسئول‌سوء استفاده‌هاي احتمالي از تلفن است و عدم اطلاع‌ او از بهره‌برداري افراد ديگر از خط تلفن براي ايجاد مزاحمت,نافي مسووليت او نخواهد بود.بنابراين توصيه جدي شركت مخابرات استان‌ هرمزگان به همه مشتركان محترم تلفن ثابت, آن است كه به افراد ناآشنا و غير معتمد اجازه بهره‌برداري از تلفن خود را ندهند وعلاوه بر اين به اعضاي خانواده و به ويژه كودكان و نوجوانان, شيوه استفاده درست از اين امكان ارتباطي را‌ آموزش دهند.

در قانون مجازاتها,براي افرادي كه مزاحمت تلفني براي مشتركان ديگر ايجاد مي‌كنند,مواردي پيش‌بيني شده كه به شرح زير است:

§        روش صحيح استفاده از سرويس كشف مزاحم توسط پرسنل مركز مربوط از طريق تماس تلفني به شما آموزش داده مي‌شود.توجه داشته باشيد كه شركت مخابرات,شماره تلفن فرد مزاحم را به هيچ وجه در اختيار شاكي قرار نمي‌دهد و در صورت لزوم,تنها آن را به مراجع ذيصلاح اعلام مي‌كند.

§        در صورت شماره گيري اشتباه,تلفن خود را با عذر‌خواهي قطع كنيد.سكوت و قطع كردن تلفن,ضمن اين كه عملي غير‌اخلاقي است,ممكن است سبب شود تا در سيستم مزاحم‌يابي مخابرات,تماس شما به عنوان مزاحمت تلقي شود.

سوال 28- مجازات‌هاي پيش‌بيني شده براي مزاحمان تلفني چيست؟

براساس قانون اصلاح تبصره2 ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350,هركس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد,يا به عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را مختل كند,براي بار اول پس از كشف,ارتباط تلفني او به مدت يك هفته همراه با خطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مربوط خواهد بود.براي بار دوم پس از كشف,ارتباط‌ تلفني او به مدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع و تجديد ارتباط مستلزم تقاضاي مشترك و پرداخت هزينه‌هاي مربوطه خواهد بود و براي بار سوم شركت ارتباط تلفني وي را به طور دايم قطع و اقدام به جمع‌آوري منصوبات تلفن نموده و وديعه مربوط به مشترك را پس از تسويه حساب مسترد خواهد نمود

تقویم
اوقات شرعی

شرکت مخابرات سایر استان ها

وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات

شرکت خدمات اول tct

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویئ

شركت مديريت املاك مخابرات ايران

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9659
 بازدید امروز : 1252
 کل بازدید : 5650584
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 0/1406
صفحه اصلی. مخابرات استانها.نقشه سایت.ارتباط باما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان هرمزگان  می باشد ©Tcih.ir . All rights reserved