کارگزینی

 

 شیوه  نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی کارکنان و فرزندان آنها  برابر ماده ۶۸ آئین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران  در تمام مقاطع تحصیلی


شرایط کلی:

1- این شیوه نامه مربوط به پرداخت کمک هزینه­ تحصیلی به کارکنان شاغل دائم و قراردادی شرکت بوده و در صورتیکه پدر و مادر هر دو شاغل در شرکت  مخابرات باشند کمک هزینه به یکی از والدین پرداخت می شود.

2- کمک هزینه تحصیلی حداکثر تا ۳ فرزند تحت تکفل (اعم از دانش آموز و دانشجو) قابل پرداخت می باشد و علاوه بر ۳ فرزند تحت تکفل، مشمول کارکنانی که به تحصیل اشتغال دارند نیز می شود. به شرطی که در مقاطع تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی کنونی اشتغال به تحصیل داشته باشند.

3- کمک هزینه تحصیلی به فرزندان همکارانی که در طول یکسال به صورت جهشی دو پایه تحصیلی را می گذرانند قابل پرداخت می باشد.

4- کمک هزینه تحصیلی در مقطع دانشگاه به آن دسته از کارکنانیکه که فقط یک ترم از تحصیلات خود یا فرزندشان باقی مانده است (درصورت عدم تکمیل حداکثر سقف قابل پرداخت) پس از پایان تحصیل به نسبت یک ترم (۵۰%) قابل پرداخت می باشد.

5- کمک هزینه تحصیلی به فرزندان طلاب کارکنان پس از ارزیابی مدارک تحصیلی و تائید حوزه علمیه و تعیین سطوح علمی (کاردانی،کارشناسی، ...) قابل پرداخت می باشد.

6- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مدارک ارائه شده از سوی موسسات خارجی ضمن رعایت ضوابط مندرج در جداول زیر در قبال ترجمه رسمی متون مذکور انجام می شود.

الف: جدول کمک هزینه تحصیلی تا مقطع دیپلم

مقاطع تحصیلی

دوره­های تحصیلی

شرایط استفاده از
کمک هزینه

مبالغ قابل پرداخت برابربا درصدی از حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار در سال ۱۳۹۵

ابتدایی

اول، دوّم، سوّم، چهارم، پنجم، ششم

حداکثر ۶ سال

۵۰% حداقل دستمزد قانونی ماهانه

متوسطه

هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم

حداکثر ۶ سال

۷۰% حداقل دستمزد قانونی ماهانه

 اقدامات و مدارک لازم جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی تا مقطع دیپلم توسط اداره کل مربوطه.

1- اخذ تصویر کارنامه قبولی (خرداد یا شهریور ) پس از تطبیق با اصل کارنامه ارائه شده و ممهور نمودن به مهر اداره کل مربوطه و امضاء فرد تطبیق دهنده و ضبط آن در پرونده محلی.

2- احراز رابطه فرزندی دانش­آموز با همکار توسط واحد کارگزینی ادارات.

3- کنترل اطلاعات فرزندان در خصوص رعایت پرداخت تسهیلات حداکثر ۳ فرزند تحت تکفل (اعم از دانش آموز و دانشجو).

ب: جدول کمک هزینه تحصیلی برای مقاطع دانشگاهی

مقاطع تحصیلی

دور­ه­های تحصیلی

شرایط استفاده از کمک هزینه

مبالغ قابل پرداخت برابربا درصدی از حداقل دستمزد اعلامی وزارت کار در سال ۱۳۹۵

کاردانی

کاردانی

حداکثر ۲ سال تحصیلی (۴ ترم)

۸۰% حداقل دستمزد قانونی ماهانه

کارشناسی

ناپیوسته

حداکثر ۲ سال تحصیلی (۴ ترم)

۹۰% حداقل دستمزد قانونی ماهانه

پیوسته

حداکثر ۴ سال تحصیلی (۸ ترم)

۸۵% حداقل دستمزد قانونی ماهانه

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

حداکثر ۲ سال تحصیلی (۴ ترم)

۹۵% حداقل دستمزد قانونی ماهانه

دکتری

غیر پزشکی (دکترای ناپیوسته)

حداکثر ۴ سال تحصیلی (۸ ترم)

برابر حداقل دستمزد قانونی ماهانه

پزشکی

حداکثر ۷  سال تحصیلی (۱۴ ترم)

برابر حداقل دستمزد قانونی ماهانه


اقدامات و مدارك لازم در خصوص فرزندان و کارکنان دانشجو  جهت ارسال به اداره کل منابع انسانی توسط اداره کل مربوطه.

1- ارسال اصل کارنامه­های دو ترم متوالی ممهور به مهر دانشگاه، یا تصویر برابر اصل شده آن توسط اداره کل مربوطه پس از تطبیق با اصل کارنامه و یا اصل گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر دانشگاه به همراه تصویر کارنامه­های دو ترم متوالی با رعایت شرایط استفاده از کمک هزینه مندرج در جدول مقاطع دانشگاهی. لازم به ذکر است که مدارک ارسالی علاوه بر مشخصات فردی باید مشخص کننده نیمسال ورودی، شماره دانشجوئی، مقطع تحصیلی، نیمسالهای تحصیلی و تعداد واحدهای پاس شده و معدل دانشجو باشد.

2- کنترل اطلاعات فرزندان در خصوص رعایت پرداخت تسهیلات تا حداکثر ۳ فرزند تحت تکفل با احتساب مقاطع پائین­تر.

3- احراز رابطه فرزندی دانشجو با همکار و تجرد فرزندان.

4- درج کد مستخدمی و شماره کارمندی در مکاتبات .

5- کنترل مربوط به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به یکی از زوجین شاغل در شرکت.  هدیه ازدواج

از ابتدای سال ۹۰ به منظور جبران بخشی از هزینه های ازدواج کارکنان دائم شاغل و بازنشستگان و فرزندان آنان به میزان ۱۰ برابر حداقل دستمزد قانونی ماهانه پرداخت می شود.

تبصره ۱: تسهیلات فوق برای ازدواج دائم کارکنان یک بار در طول خدمت قابل پرداخت می باشد.

تبصره ۲: به زوجهایی که هر دو از کارکنان شرکت باشند به هر یک از آنان هدیه ازدواج به صورت جداگانه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه پدر و مادر هر دو از کارکنان شرکت باشند فقط به یکی از آنان برای حداکثر ۳ فرزند هدیه ازدواج پرداخت خواهد شد.

مدارك لازم جهت دريافت هدیه ازدواج  عبارتند از :

-  ارائه کپی برابر اصل عقد نامه (‌صفحه ۱ الی۵ )‌ (در صورت ازدواج خود کارمند )

- ارائه کپی برابر اصل صفحات اول و دوم شناسنامه همکار و همسر (در صورت ازدواج خود کارمند )

- تکمیل وارائه فرم مربوطه.

- در صورت ازدواج فرزندکارمند ارائه کپی برابر اصل عقدنامه و صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین الزامی می باشد وچنانچه والدین هر دوکارمند شرکت باشندارائه کپی برابراصل صفحات اول ودوم شناسنامه هر یک ازآنها ضروری می باشد.

ضمنا مدارک ازدواج فرزند همکار در پرونده محلی کارمند ضبط می گردد.


کمک هزینه فوت

از ابتدای سال ۹۰ در صورت فوت یکی از کارکنان شرکت شاغل یا همسر و فرزندان (ذکور و اناث در صورت عدم ازدواج و حداکثر تا ۳ فرزند) و سایر افراد تحت تکفل وی کمک هزینه مراحل کفن و دفن متوفی، معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد قانونی ماهانه پرداخت می شود.

این کمک هزینه از ابتدای سال ۹۱ برای کارکنان قراردادی نیز قابل پرداخت می باشد.

مدارك لازم جهت دريافت كمك هزينه فوت عبارتند از:

- ارائه کپی برابر اصل گواهی فوت ( افراد تحت تکفل)

- ارائه کپی برابر اصل صفحه اول دفترچه بیمه درمانی کارمند ومتوفی به اداره کارگزینی واصل دفترچه بیمه متوفی به اداره بازنشستگی جهت ابطال.

- ارائه کپی  برابر اصل تمام صفحات شناسنامه ( کارمند و متوفی )‌ و در صورتیکه  والدین هر دو کارمند شرکت باشند ارائه کپی مدارک هریک از آنها الزامی می باشد.

-  تکمیل فرم و ارائه کارت بیمه تکمیلی  به اداره رفاه جهت ابطال.


کمک هزینه اولاد و عائله مندی

بر اساس ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارکنان بیمه شده مشروط برآنکه سن فرزندان آنان از هجده سال کمتر و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند در صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و یا بنا به رای کمیسیونهای پزشکی قادر به کار نباشند قابل پرداخت میباشد . ضمنا این امر برای فرزندان ذکور و اناث تمامی همکاران (اعم از خانم و اقا) جاری می باشد .این مبلغ معادل سه برابر حداقل دستمزد قانونی روزانه به ازای هر فرزند به عنوان کمک هزینه اولاد و برابر ۲۰% حداقل دستمزد قانونی ماهانه به عنوان حق همسر می باشد.

تبصره: در صورتیکه زن و شوهر هر دو در شرکت یا موسسات دیگر شاغل باشند به هر دو نفر آنان کمک هزینه اولاد پرداخت خواهد شد.

- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان محصل و دانشجو در سال تحصیلی ۹۳ و ۹۴ ( بدیهی است برای فرزندان زیر ۱۸ سال نیاز به ارسال گواهی نمی باشد.)

- ارائه گواهی بیماری یا نقص عضو که به تائید مراجع ذیصلاح رسیده باشد. ( همکارانی که قبلا مشمول این بند بوده و مدارک ارسال نموده اند نیاز به ارسال مجدد نمی باشد)

- اعلام هرگونه تغییرات اعم از ازدواج ، متارکه ، فوت (کارمند ، فرزند و همسر ) و تولد فرزند جدید حداکثر ظرف مدت یک  ماه از تاریخ وقوع. 


 نوبت کاری

۱) کارنوبتی عبارتست از کاری که در طول ماه گردش دارد به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود .

۲ ) درکار نوبتی ممکن است ساعات کار از۸ ساعت در شبانه روز و۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید . لیکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند .

۳ ) افرادی که وضعیت کاری آنها به نحوی است که ۲۴ ساعت کار و۲۴ ساعت استراحت ویا ۲۴ ساعت کار و۴۸ ساعت استراحت می کنند ، کارشان گردش نداشته مشمول نوبت کاری نخواهند بود

۴ ) به ایام مرخصی استعلاجی کارکنان ، فوق العاده نوبت کاری تعلق نمی گیرد .

۵ ) مرخصی کارکنان نوبت کاری مشابه سایر کارکنان بوده و می توانند سالیانه از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی استفاده نمایند .در صورت عدم استفاده از مرخصی سالیانه، فقط ۹ روز از مرخصی استحقاقی قابل ذخیره بوده و به سال بعد منتقل میشود.

۶ ) برنامه شیفت کارکنان نوبت کاری باید به نحوی تنظیم گردد که بتوانند از یک روز تعطیل در هفته برخوردارگردند .

۷)برنامه کاری مشاغلی که شیفت آن صبح و عصر و شب (۱۵%)تعریف شده باید به نحوی تنظیم شود که کارکنان شاغل در پستهای مذکور، در شبانه روز بصورت چرخشی در سه شیفت انجام وظیفه نمایند.(شیفت صبح،شیفت عصرو شیفت شب )

۸) برنامه کاری مشاغلی که شیفت آن صبح و عصر (۱۰%)تعریف شده باید به نحوی تنظیم شود که کارکنان شاغل در پستهای مذکور به صورت چرخشی در دو شیفت (بین ساعت ۶ صبح الی ۱۰شب) انجام وظیفه نمایند.(شیفت صبح،شیفت عصر)

۹) مبلغ فوق العاده نوبت کاری در احکام کارکنان درج نمیشود ومبلغ آن بصورت ماهیانه بر اساس اعلام ادارات ذیربط به اداره کل مالی  محاسبه و پرداخت میشود. انتصاب

۱- پيشنهاد اداره مربوطه

 ۲- بررسى شرايط احراز توسط اداره طبقه‏بندى مشاغل

 ۳- چنانچه انتصاب در مشاغل حساس باشد استعلام از دفتر حراست الزامى مى‏باشد.

 ۴- انتصاب در پستهاى مديريتى با تائيد كميته انتصابات صورت خواهد گرفت.انتقال

  انتقال كاركنان در سطح شركت:

1- تکمیل فرم نقل و انتقال درون سازمانی

* اخذ موافقت واحد مربوطه

*  پذيرش از واحد مقصد ضمن اعلام رديف سازمانى

 ۲- بررسى شرايط احراز سمت پيشنهادى توسط اداره طبقه‏بندى مشاغل

 ۳- چنانچه انتصاب در مشاغل حساس باشد استعلام از دفتر حراست الزامى مى‏باشد.


 انتقال كاركنان از شركت مخابرات استان تهران به ساير شركتها و سازمانهاى دولتى:

 

۱- دستگاههای دولتی به استناد ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی توانند از بخش خصوصی نیرو جذب کنند. لذا انتقال کارکنان شرکت مخابرات به بخش دولتی امکان پذیر نمی باشد.


   توجه: با عنایت به ماده ۴۷ قانون فوق چنانچه پذیرش از دستگاه دولتی دریافت شود قابل بررسی بوده و برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

 انتقال كاركنان شركتهاى مخابرات استانى به شركت مخابرات استان تهران:

 انتقال مستخدمين رسمى ساير شركتهای مخابرات استانی به شركت مخابرات استان تهران در مقطع فعلی امکان پذیر نمی باشدلیکن در صورت کسب مجوز از مقامات شرکت، این موضوع قابل بررسی می باشد.  مرخصی ها

هدف ازاجرای برنامه مرخصی ، اعطای فرصت مناسب به کارکنان شرکت برای استراحت پس از یک دوره کاریا انجام امور ضروری وهمچنین استراحت درمواقع بروز بیماری می باشد .

مقررات کلی مرخصی :

1- واحدها می بایستی برنامه مرخصی کارکنان خود را که از اول فروردین ماه شروع می شود با توجه به مقتضیات کار وعلمیات شرکت بنحوی تنظیم کنند که هیچگاه تعداد کارکنان در مرخصی از ۳۰ % پرسنل آنها تجاوز نکند.

2- هنگام تنظیم برنامه مرخصی ، تعیین جانشین برای انجام وظایف جاری شرکت می بایستی مورد توجه قرارگیرد وحتی المقدور سعی شود که کارکنان از کلیه مرخصی استحقاقی خود استفاده کنند...


    انواع مرخصی ها

۱- مرخصی استحقاقی سالانه

*  به کارکنان شرکت اعم از دائمی یاقراردادی در مقابل یک سال خدمت در شرکت با احتساب ۴ روز جمعه جمعا یکماه مرخصی استحقاقی تعلق می گیرد.(۲۶ روز کاری )

*  کارکنان حتی المقدور می بایستی ازمرخصی استحقاقی سالانه خوددرهمان سال استفاده نمایند ودرصورت عدم استفاده به لحاظ شرایط کاری میتوانند حداکثر معادل ۹ روز مرخصی استحقاقی مربوط به همان سال راذخیره کنند وامکان ذخیره آن برای سنوات آتی نیز وجود خواهد داشت .

*  چنانچه کارکنان شرکت به دلیل بیماری و استفاده از مرخصی استعلاجی قادر به استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه خود نباشند فقط ۹ روز از مرخصی سالانه آنان قابل ذخیره می باشد.

 1.  درمواردی که روز تعطیل رسمی با مرخصی استحقاقی کارکنان مقارن شود آن روز جزء مرخصی کارکنان محسوب نخواهد شد .
 2.  در صورت بازخریدی ، استعفا ، از کارافتادگی، اخراج و انفصال دائم از خدمت شرکت، بازنشستگی و فوت کارکنان شرکت، مزد مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده حسب مورد به فرد یا وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.

 * کارکنانی که در مرخصی استحقاقی هستند چنانچه تقاضای تمدید مرخصی داشته باشند ، درخواست آنهــا می بایستی به سرپرست مستقیم وی ارائه شود . بدیهی است تمدید مرخصی فرد درصورت تائید سرپرست مستقیم وتصویب مدیرواحد ذیربط و در صورت داشتن ذخیره مرخصی قابل تمدید خواهد بود.

* هریک از کارکنان شرکت حق دارند بمنظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت و به مدت یک ماه از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده کنند.

* حداکثر مدتی که هریک از کارکنان می توانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده بصورت یکجا درطول یکسال تقویمی استفاده نمایند۱۲۰ روز می باشد.

*  درموارد ذیل به کارکنان مرخصی استحقاقی سالانه تعلق نمی گیرد.

 • دوران مرخصی بدون حقوق
 • ایام غیبت و یا ترک خدمت بموجب حکم مراجع صلاحیتدار
 • سایرموارد تعلیق قراردادکار

  تعلیق کار : تعطیلی موقت تعهدات کاری طرفین قرارداد کار بنا بر اراده طرفین، احدی از طرفین و یا خارج از اراده آنان می باشد.

* حفظ شغل و پست سازمانی کارکنانی که درحال استفاده از مرخصی استحقاقی می باشند ، الزامی است .


 ۲- مرخصی ساعتی

 •  چنانچه استفاده از مرخصی ساعتی به سبب ادامه تحصیل کارکنان در رشته های مورد نیاز شرکت باشد، حداکثر ۲۴ ساعت در هر ماه با تائید مدیر مربوطه و هماهنگی اداره کل منابع انسانی (طبق ضوابط) در دو مقطع و حداکثر تا لیسانس با استفاده از مرخصی ساعتی بدون کسر از مرخصی استحقاقی سالانه مجاز می باشد.
 •  تاخیر صبحگاهی ( بااطلاع قبلی ) وخروجی های شخصی بین روز درصورتیکه با مجوز مدیر واحد مربوطه باشد به عنوان مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد .


 ۳-مرخصی استعلاجی

 • کارکنان درصورت بیماری و ارائه گواهی استراحت پزشکی که طبق مقررات تائید استراحت پزشکی ، حسب مورد به تائید پزشک معتمد شرکت ، پزشک معتمد سازمان و یا شورای پزشکی سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.
 •  مرخصی استعلاجی در صورتیکه منجر به بستری در بیمارستان نشود ( تا ۳ نوبت در سال ) غرامت دستمزد سه روز اول آنان توسط شرکت پرداخت می شود. در این خصوص ، با کارکنان مشمول سایر صندوق های بازنشستگی طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
 •  زمانهای مربوط به مرخصی استعلاجی بیش از ۴ماه درمحاسبات مربوط به حداقل زمان توقف لازم برای ارتقاء شغلی منظور نخواهدشد .
 •  در صورت ابتلا کارکنان به بیماری های خاص کلیه حقوق ومزایای مستمر فرد در طول زمان معالجه به وی پرداخت می شود.
 • حفظ شغل و پست سازمانی کارکنان در مدت مرخصی استعلاجی الزامی است .

 ۴- مرخصی زایمان

 •  به هریک از کارکنان زن که در استخدام شرکت باشند معادل ۶ ماه مرخصی زایمان با نظر پزشک معالج تعلق می گیرد.
 • تبصره : مرخصی زایمان در صورتیکه فرزند دوقلو باشد معادل ۹ ماه و بیش از آن معادل ۱۲ ماه خواهد بود .
 •  حقوق ایام مرخصی زایمان کارکنان توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد و صرفامابه التفاوت غرامت دستمزد ایام مذکور فقط برای ۲ اولاد توسط شرکت پرداخت خواهد شد. در این خصوص ، با کارکنان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.
 •  حفظ پست سازمانی کارکنان زن در طول مدت مرخصی زایمان الزامی می باشد .
 • تبصره : درمورد کارکنان قراردادی ، حفظ پست سازمانی درزمان بیماری وزایمان تا پایان قرارداد و با در نظر داشتن زمان تعلیق الزامی خواهد بود.

 ۵- مرخصی شیر دهی

 •  به کارکنان زن شاغل در شرکت ( اعم از دائم وقراردادی ) که طفل شیر خوار داشته باشند تا رسیدن طفل به سن ۲ سالگی به ازاء هر ۳ ساعت کار ، نیم ساعت مرخصی ساعتی با استفاده از مزد داده خواهد شد .
 •  اعطای مرخصی شیر دهی حداکثر برای ۳ فرزند مجاز می باشد .
 •  مرخصی شیر دهی در همان روز باید استفاده شود و قابل ذخیره شدن برای روزهای بعد نمی باشد

 ۶- مرخصی ضروری

 •  کارکنان شرکت درموارد مشروح زیر حق استفاده از مرخصی ضروری ( علاوه برمرخصی استحقاقی سالانه ) با استفاده از حقوق را خواهندداشت .
 • * ازدواج دائم : به مدت ۳ روز مرخصی با حقوق ( برای یکبار در طول خدمت )
 • * فوت اقوام درجه اول : شامل همسر ، پدر ، مادر و فرزند به مدت۳ روز مرخصی با حقوق

تبصره : زمان استفاده از مرخصی ضروری بلافاصله وهمزمان پس از موضوع مرخصی بوده وقابل  ذخیره واستفاده درزمان های دیگر نمی باشد .

 •  کارکنان باید در اولین فرصت موضوع مرخصی ضروری را به مقام مافوق خود یا به امور اداری اطلاع داده وهنگام بازگشت به کار مدارک لازم را برای صدور حکم مرخصی ضروری ارائه کنند.

 ۷- مرخصی بدون حقوق

هریک از کارکنان شرکت درصورتی که استحقاق دریافت مرخصی سالانه را نداشته باشند به شرح زیر می توانند از مرخصی بدون  حقوق استفاده کنند.

 •  درخواست مرخصی بدون حقوق کارکنان باید حداقل یک ماه قبل از انجام مرخصی وبا ذکر دلایل وضرورت انجام آن ، پس از موافقت مقام مافوق مستقیم برای تصمیم گیری به مقامات مجاز شرکت ارائه شود.
 •  روزهای تعطیل وتعطیلات رسمی که درطول مرخصی بدون حقوق قرارگرفته است جزءمدت مرخصی محسوب می شود .
 •  مدت مرخصی بدون حقوق جزء سوابق خدمتی کارکنان و نیز مدت لازم برای ترفیع ، ارتقاء و پرداخت مزد سنوات محسوب نمی شود.
 •  تاخیر وغیبت موجه تحت هیچ شرایطی مرخصی بدون حقوق تلقی نخواهد شد.
 •  استفاده از مرخصی ساعتی بصورت مرخصی بدون حقوق میسر نخواهد بود.
 •  به ازاء هر سال کار ، برای کارکنان قراردادی حداکثر یک ماه مرخصی بدون حقوق در محدوده قرارداد فیمابین قابل استفاده خواهدبود .
 •  حداکثر مدتی که کارکنان دائم شرکت در طول خدمت خود می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند ۳ سال بوده و این مدت جز سابق خدمت آنان محسوب نمی شود.
 •  درصورتی که درخواست مرخصی بدون حقوق توسط هر یک از کارکنان برای ادامه تحصیلات دانشگاهی باشد ، حداکثر تا ۴ سال قابل اجراخواهد بود
 •  حفظ پست کارکنان دائم و قراردادی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند الزامی نیست و تعیین پست آنها بر اساس شرایط جدید خواهد بود .

 ۸- مرخصی ورزشی

 •  - بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای حضور ورزشکاران درمسابقات ورزشی رسمی کارگری (ملی وبین المللی) به شرط ارسال دعوتنامه رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان تربیت بدنی ، به کارکنان شرکت طبق مدت مندرج در دعوتنامه مرخصی ورزشی داده خواهد شد . اینگونه مرخصی ها با پرداخت مزد خواهد بود و جزء مرخصی استحقاقی کارکنان محسوب نمی شود.
 •  مدت عدم حضور کارکنان درشرکت ، در خلال انجام مسابقات ورزشی تحت هیچ عنوان ماموریت تلقی نمی شود ومشمول پرداخت فوق العاده ماموریت نخواهد بود .

 


   ماموریت کارکنان

ماموریت اداری داخل کشور :

         شرایط کلی و عمومی ماموریتهای اداری داخل کشور بشرح ذیل می باشد:

 •  ماموریت اداری داخل کشور کارکنان بادرخواست سرپرست مستقیم آنها وتائید بالاترین مقام مسئول واحد که در آن موضوع ماموریت ، محل ماموریت و مدت ماموریت ذکر شده باشد انجام می شود.
 •  شرکت می تواند کارکنان خود رابموجب احکام صادره به یکی از انواع ماموریتهای اداری اعزام کند.
 •  کارکنان قراردادی نیز درصورت اعزام به ماموریت های اداری داخل کشور تابع مقررات این دستورالعمل خواهند بود .

 ماموریت اداری بیش از یک روز یا ۵۰ کیلومتر

به کارکنان شرکت  که به فاصله ۵۰ کیلومتر دور تر از محل خدمت ثابت برای انجام امری در رابطه با امور شرکت در داخل کشور اعزام می شوند یا ناگزیر به اقامت شبانه بدون توجه به مسافت باشند فوق العاده ماموریت  و سایر هزینه های مرتبط طبق مقررات مندرج در آئین نامه شرکت پرداخت خواهد شد.

 •   چنانچه محل اقامت مامور، از طرف شرکت تامین شده باشد هزینه محل اقامت پرداخت نخواهد شد.
 •  در صورتیکه انجام امور محوله به گونه ای باشد که کارکنان شرکت دوبار در یک روز به ماموریت اعزام  شوند فقط حق استفاده از یکبار فوق العاده ماموریت روزانه را دارند.

توضیح :در صورتیکه وسیله نقلیه ، در اختیار کارکنان مامور قرار گیرد رانندگی منحصرا باید توسط راننده ای که پست رانندگی دارد انجام پذیرد، در غیر اینصورت ، در صورت وقوع حادثه  مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

 •  در صورتیکه زمان حرکت مامور از محل خدمت قبل از ساعت ۱۲ باشد نیازی به حضور فرد در محل شرکت نبوده و آن روز جزیی از زمان ماموریت تلقی خواهد شد ولی چنانچه عزیمت به محل ماموریت
  بعداز ساعت مذکور باشد حضور فرد در محل خدمت الزامی است و فوق العاده ماموریت آن روز به مامور پرداخت خواهد شد .
 •  در صورت استفاده از هواپیما برای انجام ماموریت مدت زمان رسمی پرواز به اضافه ۲ ساعت در هر پرواز به عنوان ساعات بین راهی محسوب می شود .

 

ماموریت آموزشی

 •  شرکت می تواند کارکنان دائم خود را بمنظور بالا بردن سطح مهارت ها و تخصص های حرفه ای ، آماده کردن افراد شایسته و لایق برای تصدی مشاغل بالاتر و آشنایی کارکنان با پیشرفت های جدید در زمینه فعالیتهای شرکت به ماموریت های آموزشی داخل کشور اعزام کند.
 •  در صورت اعزام کارکنان به دوره های آموزشی ، سمینارها و کنفرانس های خارج از حوزه جغرافیایی
  محل خدمت در داخل کشور فوق العاده و هزینه های ماموریت اداری داخل کشور قابل پرداخت می باشد .


مامور به خدمت كاركنان شركت به ساير شركتهاي مخابرات استاني و شركتهاي وابسته :

 • شركت مي تواند كاركنان خود را با موافقت آنان و با پيشنهاد مدير واحد ذيربط و موافقت مديرعامل براي مدت محدود و حداكثر سه سال به سايرشركتهاي تابعه و بالعكس اعزام کند .
 •  ماموريت كاركنان شركت به ساير شركتهاي تابعه و بالعكس بنا به درخواست بالاترين مقام شركت متقاضي و موافقت مديرعامل شرکت امكان پذير مي باشد .
 •  اعزام افراد بصورت مامور به خدمت به ساير شركتهاي تابعه و بالعكس ماموريت تلقي نشده و مشمول دريافت فوق العاده ماموريت نمی شود.
 •  اعزام كاركنان قراردادي به عنوان مامور به شركتهاي وابسته مجاز نمي باشد .
 •  حقوق و مزاياي مامور در مدت ماموريت توسط شركت محل ماموريت پرداخت خواهد شد . دراين صورت افزايش حقوق عمومي شركت و حداقل افزايش مزد قانوني براساس مصوبات شوراي عالي كار به مامور پرداخت خواهد شد .
 • ميزان و نحوه پرداخت اضافه كار به مامورين براساس ضوابط شركت و توسط شركت محل ماموريت محاسبه و پرداخت مي شود.
 • چنانچه با موافقت شركت محل ماموريت و مامور ، حقوق و مزاياي مامور توسط شركت محل ماموريت پرداخت شود، حق بيمه مامور نيزمي بايستي توسط شركت محل ماموريت پرداخت شود . دراين حالت درمدت ماموريت كليه حقوق و مزاياي مامور در شركت قطع می شود. مزاياي بازخريد سنوات مامور پس از اتمام ماموريت مي بايستي توسط شركت محل ماموريت به حساب شركت واريز شود.
 •  مدت ماموريت كاركنان به شركتهاي وابسته درصورت تائيد كميته طبقه بندي مشاغل جزء سوابق لازم براي ارتقا محسوب خواهد شد.
 •  تخلفات مامور در محل ماموريت درچارچوب آئين نامه انضباط كار مورد رسيدگي قرار گرفته و مسئوليت آن متوجه شخص مامور است و در پايان ماموريت مراتب به مبدأ ماموريت اعلام خواهد شد .
 •  دوره هاي آموزشي كه مامور در مدت ماموريت طي مي نمايد در صورت ارتباط آن با شغل مورد تصدي فرد با موافقت مركز / اداره آموزش مورد قبول واقع شده و فرد از امتيازات مربوطه برخوردار خواهدشد .
 •  شركت موظف به حفظ پست سازماني مامور در مدت ماموريت نيست .
 • مامورين به شركت از نظر استفاده از مرخصي هاي استحقاقي و استعلاجي تابع ضوابط و مقررات كلي شركت مي باشند و اتخاذ تصميم در اين موارد برعهده اموراداري شركت محل ماموريت خواهد بود .
 •  هرگونه تمدید ماموریت منوط به درخواست محل ماموریت و موافقت مبدا خواهد بود.

 


 ايين‌نامه اجرائي مواد (۹)‌ و (۱۱)‌ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي  

با عنایت به ماده ۹ و ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و بر اساس بخشنامه شرکت مخابرات ایران به منظور تطبيق ساعت كار جانبازان معزز با وضعيت جسمي و رواني آنها،‌ جانبازان می توانند با تکمیل فرم مربوطه یکی از سه روش زیر را انتخاب کرده و از مزایای آن بهره مند گردند:‌

الف-کسر ساعات کار موظف در ابتدا، انتها و یا بین ساعات کار

ب- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

ج : محاسبه مدت کسر کار موظف و افزودن به مرخصی استحقاقی سالانه بدون تبدیل به مطالبات نقدی

شایان ذکر است با احتساب مرخصی موضوع بند ج و مرخصی موضوع ماده ۶۴ قانون کار، به استناد ماده ۶۶ قانون کار، بیش از ۹ روز از مرخصی در سال قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده، پرداخت ما به ازاء نقدی آن در پایان سال امکان پذیر نخواهد بود.                     

فقط جانبازان ۲۵% و بالاتر می توانند بر اساس جدول ذیل از این مزایا استفاده نمایند:

                           ميزان درصد جانبازي                  ميزان كسر ساعت كار موظف

                             ۲۹%-۲۵%                                 ۴۵ دقيقه

                             ۳۹%-۳۰%                                 ۶۰ دقيقه

                             ۴۹%-۴۰%                                 ۹۰ دقيقه

                             ۵۹%-۵۰%                                 ۱۲۰ دقيقه

                            ۶۹%-۶۰%                                 ۱۵۰ دقيقه

                            ۷۰% و بالاتر                              ۲۱۰ دقيقه

* جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی  و جنگ تحمیلی- مصوب۱۳۷۲- و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای که مطابق قانون مجددا اشتغال به کار یافته اند، مشمول این آئین نامه نیستند..


    
ساعات کار و استفاده از نرم افزار حضور و غیاب  


ساعات کار هفتگی:

کارکرد کامل هفتگی کارکنان ۴۴ ساعت در هفته خواهد بود. روزهای کاری ، ساعات آغاز و خاتمه کار در فصول مختلف سال هماهنگ با اعلام استانداریها وبخشنامه های مرتبط  تعیین خواهد شد.

 • در صورت عدم کارکرد کامل هفتگی ( ۴۴ ساعت ) به نسبت کمبود کارکرد ، از مزد آنان کسر خواهد شد..


سیستم حضور و غیاب:

سیستم متمرکزحضور وغیاب در آدرس /http://hr.tct.ir  راه اندازی گردیده است . لذا کلیه همکاران محترم شرکت ( بجز پرسنل بخش خصوصی ) میتوانند بامراجعه به سایت مذکور با توجه به نکات ذیل نسبت به انجام موارد در خواستی ازقبیل مرخصی استحقاقی روزانه، مرخصی ساعتی ، مرخصی استعلاجی کمتر از ۳ روز ، ماموریت اداری کمتراز ۵۰ کیلومتر ، ماموریت ساعتی ،ماموریت آموزشی روزانه ، ماموریت آموزشی ساعتی ، درخواست فراموشی کارت  و ...   اقدام نمایند .

* در این سیستم تاخیر ورود یا تعجیل خروج یا غیبت میان وقت كاركنان تا ۲ ساعت در ماه بلامانع است و در محاسبات كاركرد فرد اثر نداشته و از مرخصی استحقاقی آنان کسر نمی شود. لیکن چنانچه از مدت مذکور تجاوز نماید تا ۴ ساعت دیگر از ذخیره مرخصی کارکنان کسر می گرددو مازاد بر آن به عنوان کسر ساعات کار محاسبه و به اداره کل مالی جهت کسر از حقوق اعلام خواهد شد.

 نکات مهم :

۱ ) راهنمای استفاده از سیستم مذکور در سایت پیوست گردیده است.مطالعه آن به کلیه همکاران محترم توصیه می شود .

۲ ) همکاران با مراجعه به منوی اداری در نرم افزار فوق می توانند نسبت به ثبت درخواستهای فوق الذکر اقدام نمایند .

۳) همکاران می توانند با مراجعه به  آرشیو درخواستها یا گزارشات شخصی ، سوابق مربوط به درخواستهای فوق  از قبیل تایید یا رد شدن و ... را  مشاهده نمایند .

تبصره۱ :  مسئولین محترم واحدها می توانند گزارشات مذکور را برای پرسنل زیر مجموعه مشاهده کنند.

تبصره ۲: در صورت بروز مشکل در منوی اداری یا ثبت درخواستها همکاران محترم می توانند موضوع را از طریق رابط اداری اداره خود پیگیری نمایند.

تبصره۳: برای کلیه کارکنان شرکت اعم از رسمی، بیمه ای و قراردادی، کد کاربر، رمز و سطح دسترسی با توجه به سطح شغل آنها تخصیص یافته است که به جهت مسایل امنیتی همکاران می بایستی رمز خویش را در دسترس دیگران قرارندهند..

 جهت ديدن ائين نامه انضباط كار فايل زير را دانلود فرمائيد :

   دانلود : enzebat_kar.pdf           حجم فایل 183 KB
تقویم
اوقات شرعی

شرکت مخابرات سایر استان ها

وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات

شرکت خدمات اول tct

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویئ

شركت مديريت املاك مخابرات ايران

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8235
 بازدید امروز : 1143
 کل بازدید : 5497649
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0/1250
صفحه اصلی. مخابرات استانها.نقشه سایت.ارتباط باما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان هرمزگان  می باشد ©Tcih.ir . All rights reserved