درباره ما
   چاپ
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۵ / شماره : 43 / تعداد نمایش : 1,170

نام : امیر
نام خانوادگی : یگانه
عنوان شغلی : مدیر منطقه هرمزگان
 
شماره تماس : ۳ الی ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۱               شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۴
سامانه پیامکی : ۱۰۰۰۷۶۳۲۰۲۱

نام : حمد اله
نام خانوادگی : مریدی نژاد
عنوان شغلی : معاونت شبکه و قائم مقام مدیر
 
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۱۵                           شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۵

نام : وحید
نام خانوادگی : هوشمند
عنوان شغلی : مدیر دفتر مدیرمنطقه
 
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۶۷                           شماره نمابر : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۵

نام : غلامعلی
نام خانوادگی : طبسی
عنوان شغلی : مدیر تجاری
 
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۶۱۰۰۰۶

نام : علی
نام خانوادگی : صابری
عنوان شغلی : مدیر نگهداری ارتباطات سیار
 
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۳۸۱۷۵

نام : مهدی
نام خانوادگی : متوسل
عنوان شغلی : مدیر منابع انسانی
 
شماره تماس :۰۷۶۳۳۳۰۸۲۵۴

نام : کامران
نام خانوادگی : عامری
عنوان شغلی : مدیر مالی و پشتیبانی
 
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۲۳۲

نام : مجید
نام خانوادگی : حاجی زاده
عنوان شغلی : مدیر فناوری اطلاعات
 
شماره تماس : ۳۳۳۰۸۱۲۱                           شماره نمابر: ۰۷۶۳۳۶۱۸۰۰۸

نام : غلام
نام خانوادگی : نیرومند مرادی نژاد
عنوان شغلی : مدیر مخابرات شهرستان بندرعباس
 
شماره تماس : ۱۲-۰۷۶۳۲۲۴۷۴۱۱

نام : اصغر
نام خانوادگی : کریمی
عنوان شغلی : رئیس اداره حراست
 
تلفن تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۷۳

نام : کامران
نام خانوادگی : محمودی
عنوان شغلی : رئیس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
 
شماره تماس : ۰۷۶۳۳۳۰۸۱۶۸

نام : هرمز
نام خانوادگی : عامری
عنوان شغلی : رئیس اداره حقوقی
 
شماره تماس : ۳۳۳۰۸۱۶۰

نام : حسن
نام خانوادگی : دیانت
عنوان شغلی : رئیس اداره روابط عمومی وارتباطات
 
تلفن تماس : ۳۳۶۱۰۰۱۲-۳۳۶۱۰۰۱۴

 


منفیمثبت ( امتیاز از 4 رای : +4 )