بسته های مدار فیروزه ای (بسته های دیتا و مکالمه کوتاه مدت)
   چاپ
۱۰:۳۳ - سه شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ / شماره : 1251 / تعداد نمایش : 38

بسته های مدار فیروزه ای بسته های دیتا و مکالمه کوتاه مدت (ساعتی) هستند که قیمت آنها در ساعات و مکان های مختلف شبکه همراه اول متفاوت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان ، این بسته ها برای همه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول قابل فعالسازی هستند که مشترکین می توانند برای آگاهی از بسته های پیشنهادی خود کد #۱۲۱* را شماره گیری کنند . این بسته ها قابلیت رزرو ندارند و برای فعالسازی بسته مدار فیروزه ای بعدی باید تا اتمام قبلی (اعتبار زمانی یا حجم بسته، هر کدام که زودتر اتفاق افتد) صبر کرد اما محدودیتی از نظر تعداد بسته های قابل فعالسازی در یک روز وجود ندارد.  بسته مدار فیروزه ای و بسته مکالمه مدار فیروزه ای به صورت همزمان قابل فعالسازی است اما دو بسته دیتا مدار فیروزه ای یا دو بسته مکالمه مدار فیروزه ای خیر. (در هر زمان حداکثر یک بسته مدار فیروزه ای دیتا و یک بسته مدار فیروزه ای مکالمه قابل فعالسازی است.)

 اولویت مصرف بسته های مدار فیروزه ای از همه بسته های فعلی بالاتر است (به علت اعتبار زمانی کوتاه آنها) ،لذا با توجه به اینکه این بسته ها قابلیت رزرو ندارند، مشترکینی که قبلاً بسته نداشته اند باید در مدیریت مصرف خود پس از اتمام بسته مدار فیروزه ای دقت فرمایند چرا که پس از اتمام بسته مدار فیروزه ای، مصرف ایشان با تعرفه عادی محاسبه خواهد گردید.

  گفتنی است منظور از مکالمه در بسته های مکالمه فیروزه ای مکالمه درون شبکه می باشد و مکالمات خارج شبکه با تعرفه عادی محاسبه می گردد.

 


منفیمثبت (بدون امتیاز)
نظرات شما